czwartek, 21 maja 2020

KLASA_5_22.05.2020

Dzień dobry


Zapisz w zeszycie temat lekcji.
Temat: Powtórzenie wiadomości z działu Wielokąty.   Data  22.05.2020    


1) Wykonaj ustnie 


Zadanie 1


Odpowiedz na poniższe pytania:


a) Które czworokąty mają przekątne tej samej długości?


b) Które czworokąty mają tylko jedną parę boków równoległych?


c) Który trójkąt ma trzy kąty ostre?


d) Który trójkąt ma dwa boki tej samej długości?


e) Ile wynosi suma kątów w każdym trójkącie?


f) Ile wynosi suma kątów w każdym czworokącie?


g) Czy każdy romb jest kwadratem?


h) Jak nazywamy trójkąty w podziale na długość boków?


i) Jak nazywamy trójkąty ze względu na miary kątów?


2) Wykonaj ustnie


Zadanie 2.


Wymień wzory na obliczanie pól:


a) kwadratu
b) rombu
c) trapezu
d) trójkąta
e) równoległoboku
f) prostokąta.

3) Wykonaj ustnie


Zadanie 3.

Wpisz brakujące miary kątów.

Trapez równoramienny ma kąt ostry o mierze 60°. Kąt rozwarty tego trapezu ma miarę ….  .
 

Trapez prostokątny ma kąt rozwarty o mierze 130°. Kąt ostry tego trapezu ma miarę ….  . 


4) Wykonaj ustnie

Zadanie 4


Oceń prawdziwość zdań. Wpisz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.
  1. Każdy kwadrat jest równoległobokiem.

  2. Każdy trapez jest kwadratem.

  3. Trapez prostokątny może mieć trzy kąt proste.

  4. Trójkąt rozwartokątny ma dwa kąty rozwarte.

  5. Trójkąt równoboczny ma wszystkie kąty takiej samej miary.

5) Wykonaj pisemnie


Zadanie 5


Narysuj romb o przekątnych długości 2 cm i 6 cm. Oblicz jego pole.


Pamiętajcie o przesłaniu notatek z lekcji na e-maila adrianna.wislocka@wp.pl 15-21.05.2020 do piątku 22.05.2020 do godziny 18.00, aby uzyskać obecność na zajęciach w tym terminie.


Powodzenia  ✋


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza