niedziela, 3 maja 2020

KLASA_5_04.05.2020

Dzień dobry

Zapisz w zeszycie temat lekcji.
Temat: Pole równoległoboku i rombu.  data 04.05.2020


Na dzisiejszej lekcji będziemy nadal obliczać pole rombu.


ZAPAMIĘTAJ i zapisz w zeszycie:
1) Pole rombu obliczamy mnożąc długość boku przez długość wysokości, która jest prostopadła do tego boku.

LUB
2) Pole rombu obliczamy: mnożąc długości jego przekątnych, a otrzymany wynik dzielimy przez 2.

1) Zad. 9 str. 195. Przeczytaj polecenie i pomyśl, który ze wzorów należy wybrać, aby obliczyć pola narysowanych rombów. Obejrzyj filmik i zapisz rozwiązanie zadania w zeszycie.2) Zad. 10 str. 195. Przeczytaj polecenie i pomyśl, który ze wzorów należy wybrać, aby obliczyć narysowanych rombów. Obejrzyj filmik i zapisz rozwiązanie zadania w zeszycie.3) Zad. 13 str. 195. Przeczytaj polecenie i pomyśl, który ze wzorów należy wybrać, aby obliczyć pola rombów. Obejrzyj filmik i zapisz rozwiązanie zadania w zeszycie.4) Zad. 14 str. 195. Przeczytaj polecenie i pomyśl, który ze wzorów należy wybrać, aby obliczyć pola kwadratów. Obejrzyj filmik i zapisz rozwiązanie zadania w zeszycie.Praca domowa w zeszycie ćwiczeń: Ćw. 5 str. 34; Ćw. 6 str. 35.
Powodzenia 😀

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza